Jednoduché hry na opakovanie spoluhlások (2.roč.)

hra.pps (99,5 kB)

Hra_spoluhlasky.pps (199,5 kB)

 

Čítanie v 1.ročníku

Citame_LIPKA.ppsx (89,3 kB)

 

Dnes je

Niečo navyše

Básničky pre prvákov

01.09.2010 20:00
Prešli rôčky.pdf (148,2 kB)